|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Vazhdon shqyrtimi gjyqësor në rastin e zyrtarëve të Obiliqit të akuzuar për Korrupsion

 Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, është mbajtur seanca e radhës në rastin ndaj të akuzuarve, Nerimane Kelani-Sherifi dhe Arben Berisha, të akuzuar për veprën penale ‘Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’, si dhe i akuzuari Ramadan Hasani, për shkak të veprës penale ‘Mashtrimi’. Fillimisht pas konstatimit të palëve prezentë… Continue reading Vazhdon shqyrtimi gjyqësor në rastin e zyrtarëve të Obiliqit të akuzuar për Korrupsion

Vazhdon shqyrtimi gjyqësor në rastin e zyrtarit dhe ish-studentit në FIEK

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamentin për Krime të Rënda, me trup gjykues Alltëne Murseli, në cilësi të kryetares, Gazmend Bahtiri dhe Gëzim Ademi, në cilësi të anëtarëve, sot më datë 29 Maj, është mbajtur seanca për të akuzuarit Ardian Jonuzaj dhe Agron Limani. Në seancën e sotme ishte paraparë marrja në pyetje e dëshmitarit… Continue reading Vazhdon shqyrtimi gjyqësor në rastin e zyrtarit dhe ish-studentit në FIEK

Përfundon shqyrtimi gjyqësor në rastin e të akuzuarit për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor, në rastin ku Kreshnik Bajraktari akuzohet për veprën penale ‘Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar’, si dhe për ‘Moskzekutimi i vendimeve gjyqësore’, i cili si zëvendës i udhëheqësit ekzekutiv në Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore, duke e shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, në… Continue reading Përfundon shqyrtimi gjyqësor në rastin e të akuzuarit për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar

Ka dhënë mbrojtjen e tij noteri i akuzuar për Korrupsion

Pejë- Në Gjykatën Themelore në Pejë, departamenti për krime të rënda,mbrojtjen e tij e ka dhënë noteri Bashkim Stavileci i cili po akuzohet për veprën penale Keqpërdorim i detyrës zyrtare. Në mbrojtjen e tij i akuzuari Bashkim Stavileci ndër të tjera ka thënë se, familjen Dujevic e njeh në bazë të dokumentacionit të sjell në… Continue reading Ka dhënë mbrojtjen e tij noteri i akuzuar për Korrupsion

Dëgjohet eksperti financiar në rastin e ish-zyrtarëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamentin Special, është mbajtur shqyrtimi gjyqësor në rastin ndaj të akuzuarve Bahri Nuredini dhe Driton Mehaj, ish-zyrtar të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, të akuzuar për ‘Keqpërdorim të pozitës zyrtare’. Fillimisht, kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Kujtim Krasniqi, theksoi se mbrojtësi i të akuzuarit Bahri Nuredini, av. Agron Selimaj, i… Continue reading Dëgjohet eksperti financiar në rastin e ish-zyrtarëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës