|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Shpallet aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit për Ushtrim të ndikimit

Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Bekim Hyseni për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit”.

Aktgjykimi ndaj të akuzuarit, u shpall nga gjyqtari Avni Syla

Sipas aktgjykimit, të akuzuarit i është shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 14 muajve, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 3000 euro.

Ndaj të njejtit, gjykata ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik, në kohëzgjatje prej 3 viteve.

Ndryshe, Bekim Hyseni, akuzohet se ka kryer veprën penale “Ushtrimi i ndikimit”,  sanksionuar sipas nenit 424 të KPRK-së.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Gentrit Kuqani

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter