|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Dështon seanca ndaj të akuzuarit për Vjedhje të organizuar tatimore

Sot, më datë 2 Maj 2024, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamentin Special, me trup gjykues, Valon Kurtaj në cilësi të kryetarit, Valbona Musliu-Selimaj dhe Lutfi Shala në cilësi të anëtarëve, është mbajtur seanca për të akuzuarit Lorik Jashari, Kadri Mustafa dhe Naman Pacolli, të akuzuar për veprat penale “Krimi i organizuar”, “Shmangia nga tatimi” dhe “Shpërlarja e parave”.

Në seancën e sotme ishte paraparë marrja në pyetje e dy dëshmitarëve E.Z dhe Sh.M – zyrtarë të ATK-së, megjithatë në hapje, mbrojtësi i të akuzuarit Lorik Jashari ka kërkuar shtyrje të seancës për shkak të mospajisjes me shkresa të lëndës, e cila kërkesë edhe iu aprovua nga trupi gjykues. Seancat e radhës u caktuan për datë 1 Korrik nga ora 13:00 dhe 3 Korrik nga ora 09:30.

Përndryshe sipas aktakuzës së 25.02.2014 të Prokurorisë Speciale, të pandehurit Lorik Jashari, Kadri Mustafa, Xh. M. dhe M. G., të cilët kanë ndërruar jetë kanë kryer veprën penale të krimit të organizuar.

Sipas prokurorisë, gjatë vitit 2007-2011, Lorik Jashari si kryesues i grupit të organizuar kriminal iu ka ndihmuar në regjistrimin e bizneseve “Flaka Com” në emër të Kadri Mustafës. Kurse për Xh. M, ishte regjistruar biznesi me emër “Loni Com”, ndërsa M. G. ka regjistruar biznes me emrin “Yllka Com”. Sipas Prokurorisë regjistrimi i këtyre bizneseve ishte bërë më qëllim që të merren me aktivitete kriminale duke përpiluar faktura fiktive gjoja se është bërë shitja-blerja e mallrave konkrete. Duke e dëmtuar sipas prokurorisë buxhetin e shtetit në dëm prej 198,707.17 mijë euro.

Gjithnjë sipas prokurorisë i pandehuri Lorik Jashari i ka kontaktuar personat e tjerë të akuzuar, duke qenë se ka aftësi të kontabilitetit dhe i ka udhëzuar personat si të hapet biznesi, si të veprohet në biznes, duke u treguar në detaje me aktivitetet kriminale.

Jashari, sipas prokurorisë thuhet se pasi që janë udhëzuar tashmë të akuzuarit e tjerë për regjistrimin e bizneseve, ju ka siguruar shitës-blerës fiktiv. Tutje kishte përgatitur 42 fatura fiktive personalisht në vlerë prej mbi 360 mijë euro. Me këto veprime të akuzuarit janë ngarkuar me veprën penale të krimit të organizuar. Kurse për Jasharin edhe për shmangie nga tatimi dhe për keqpërdorim të autorizimeve ekonomik

Tutje aktakuza thotë se Jashari si pronar i kompanisë “Lori” në vitin 2008 e ndërron emrin e kompanisë në atë të “Lorlan” SH.P.K. Kështu i njëjti gjithnjë sipas prokurorisë pranon para nga të hyrat e bizneseve fiktive “Flaka Co” dhe kompania “Cini Comerce” dhe deponimet kesh në vlerë prej mbi 600 mijë euro, të hyrat nga shitblerja e banesave në vlerë prej mbi 300 mijë euro.

Prokuroria thotë se Lorik Jashari ka bërë shpërlarje të parave të fituara si më lartë duke e ndërtuar një objekt banesor shumëkatësh në vlerë prej afërsisht gjysmë milioni euro.

Pikë tjetër e akuzës për shmangie tatimi e ngarkon të akuzuarin Kadri Mustafa, i cili si pronar i kompanisë “Flaka Com” e ka dëmtuar buxhetin e shtetit në vlerë prej afërsisht 5 mijë euro duke mos deklaruar të ardhurat dhe fitimin e saktë të kompanisë.

I akuzuari tjetër Naman Pacolli akuzohet për veprën penale të keqpërdorimit të autorizimeve ekonomike.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Rina Murseli

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter