|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Dështon të mbahet seanca ndaj të akuzuarit për Korrupsion

Në Gjykatën Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda, ka dështuar të mbahet seanca e sotme ku  i akuzuar është Dibran Fetahu për veprën penale përvetësimi në detyrë.

Seanca e planifikuar për ditën e sotme është shtyer për një datë tjetër pasi që i akuzuari kishte disa çështje familjare, ku për këtë e kishte njoftuar edhe gjykatën.

Kështu që seanca e radhës është caktuar me 4 korrik 2024.

Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë e datës 29.12.2015, i akuzuari Dibran Fetahu në cilësinë e arkatarit ndihmës në ndërtesën e PTK-së, përvetson pasurinë që iu është besuar sipas detyrës, në atë mënyrë që, në arkën ndihmëse në mënyrë të vazhdueshme shitjet ditore të kartelave nuk i ka deklaruar në tërësi gjegjësisht përmes librit të shitjes ka bërë nëndeklarimin e shitjes, me ç’rast ka përvetsuar shumën prej 71.875,52€,

Me çka ka kryer veprën penale ‘’përvetësimi në detyrë’’ nga neni 425 par.3 e lidhur me par.1 të KRPK-së. 

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Elvana Hatashi  

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter