|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Propozohen që të dëgjohen dy dëshmitar ndaj të akuzuarit për Korrupsion

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, ka vazhduar të mbahet seanca gjyqësore ndaj të akuzuarit Besim Haxhijaha i cili po akuzohet për veprën penale Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar.

Në fillim të shqyrtimit, kryetari i trupi gjykues Drilon Haraçia bëri të ditur se e dëmtuara/dëshmitarja M.O është planifikuar të dëgjohet në këtë shqyrtim gjyqësor por e njëjta nuk është e pranishme pasi që gjindet jashtë shtetit, gjithashtu është tentuar që me të njëjtën të kontakohet edhe përmes video-linkut mirëpo ka qenë e pamundur pasi që e njëjta nuk është përgjigjur.

Pas kësaj prokurorja e çështjes Dëshire Jusaj i ka propozuar gjykatës që deklarata e të dëmtuarës/dëshmitarës të lexohet në mënyrë që të mosprolongohet procedura.

Gjithashtu e njëjta ka propozuar që në cilësi të dëshmitarëve të ftohen Y.K dhe B.D.

Pas këshillimit të trupit gjykues u mor aktvendim me të cilin u aprovuan dy propozimet e prokurores.

Kujtojmë që sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Gjakovë, më 9 gusht 2023, aktakuzë ndaj të pandehurit Besim Haxhijaha, ku sipas aktakuzës, i pandehuri Besim Haxhijaha, në korrik 2021 deri në prill 2022 në cilësinë e sportelistit të Postës së Kosovës – Dega në Rahovec, ka tejkaluar kompetencat e tij, me qëllim përfitimit të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër apo ti shkaktojë dëm pasuror personit tjetër, kundërligjshëm i ka dhënë asistencën sociale personit tjetër N.N në emër të M.O nga fshati Petkoviç, Komuna e Rahovecit, por me banim në Slloveni. Tutje në aktakuzë thuhet se, në atë mënyrë nga i pandehuri, personi N.N ka tërhequr trembëdhjetë asistenca sociale në shumë të përgjithshme prej 1 mijë e 596 euro, dhe atë në dhjetë fletëpagesat e postës. Ashtu që i pandehuri Haxhijaha me veprimin e tij të kundërligjshëm, në emër të të dëmtuarës M.O, buxhetit të Republikës së Kosovës-Ministrinë për punë, Mirëqenie sociale dhe Transfere i shkakton dëm materiale në vlerë të përgjithshme prej 1 mijë e 596 euro.

Me këto veprime, i pandehuri Haxhijaha akuzohet se ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Shënim: I akuzuari i përmendur në këtë postim konsiderohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Elvana Hatashi

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter