|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Pas rigjykimit shpallet aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit për Korrupsion  

Këtë të hënë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, është shpalluar aktgjykimi ndaj të akuzuarit Mehmet Leka zyrtar administrativ në zyrën e gjendjes civile në fshatin Mulliq, K. Gjakovë, për korrupsion.

Gjykata shpalli aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit Leka, i cili po akuzohej për korrupsion.

Ndryshe, i akzuari Leka me 6 mars 2023 ishte dënuar nga kjo gjykatë me gjobë prej 2600€ për akuzën se e regjistroj në mënyrë të kundërligjshme përsonin S.T si banor të Republikës së Kosovës.

Kujtojmë që sipas aktakuzës, me datë 12.10.2018 në cilësinë e zyrtarit administrativ të zyrës për gjendje civile në fsh. Mulliq, K. Gjakovë , i akuzuar Mehmet Leka nuk i përmbush dhe i ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim që t’i mundësojë personit tjetër përfitimin e kundërligjshëm, ka futur në sistem personin S.T, ku ka bërë gjenerimin e numrit personal, me çka i ka mundësuar në këtë mënyrë pajisjen me dokumente nga zyra e gjendjes civile, ku pas kërkesës së Ambasadës Britanike në Tiranë për verifikimin e të dhënave për personin S.T, ku ka rezultuar se personi i tillë nuk është shtetas i Republikës së Kosovës,

Me çka ka kryer veprën penale ‘’Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’’ nga neni 422, par. 1 lidhur me par.2 pika 2. Të KPRK-së.

Shënim: I akuzuari i përmendur në këtë postim konsiderohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Elvana Hatashi

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter