|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Mbahet seanca dëgjimore ndaj të akuzuarit për Korrupsion

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda, është mbajtur seanca dëgjimore për shqyrtimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, ndaj të akuzuarit Bekim Hyseni, ku i njëjti po akuzohet për kryerjen e veprës penale “Ushtrimi i ndikimit”.

Prokuroria Themelore me të akuzuarin kanë lidhur marrëveshje për pranimin e fajësisë, dhe në  këtë  kuptim, mbrojtësi i të  akuzuarit Hyseni, avokati Yll Zekaj i ka propozuar gjykatës që  të  aprovoj marrëveshjen për pranim të fajësisë si dhe me rastin e matjes së dënimit t’i ketë  parasysh rrethanat personale të akuzuarit.

Prokurori Zef Prendrecaj ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë marrëveshjes për pranimin e fajësisë duke i propozuar gjykatës që t’a aprovoj të njëjtën.

Pas deklarimeve lidhur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë, gjykata ka marr aktvendim me të cilin ka aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë.

Shpallja e aktgjykimit do të bëhet me datën 18 mars.

Ndryshe, Bekim Hyseni, akuzohet se ka kryer veprën penale “Ushtrimi i ndikimit”,  sanksionuar sipas nenit 424 të KPRK-së.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Gentrit Kuqani

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter