|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Përmbledhje e shkurtër dhe analizim i rastit të Marigona Osmani

Procesi penal ndaj Dardan Krivaçës dhe Arbër Sejdiut, të cilët akuzohen se kishin dhunuar dhe privuar nga jeta Marigona Osmanin, deri më tani ende nuk ka arritur në një epilog përfundimtar. Kjo ka lënë rastin e Marigona Osmanit t’i bashkangjitet grupit të rasteve në të cilat kryesit e dyshuar janë dënuar me burgim të përjetshëm, mirëpo vendimi ndaj tyre ende nuk ka marrë formë të prerë.

Përgjatë këtij punimi do të përshkruhet në tërësi rasti në fjalë, nisur nga raportimet fillestare, shqyrtimet gjyqësore, vendimi i shkallës së parë e deri tek vendimi i shkallës së dytë apo Gjykatës së Apelit. Në anën tjetër rasti do analizohet në tërësi sa i përket praktikave të cilat janë ushtruar gjatë gjykimit dhe vendimit të shkallës së parë duke u krahasuar me legjislacionin në fuqi, rrethanat në të cilat dyshohet se janë kryer veprat dhe vendimin e shkallës së dytë. Si përfundim do të arrijmë të vendosim në pah mangësitë e shfaqura nga gjykata e shkallës së parë dhe do ofrojmë rekomandime lidhur me to./ Drejtësia Sot

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter