|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Një reflektim mbi trajtimin institucional të rastit ’53 milionshi’

Sistemi publik në Republikën e Kosovës shoqërohet në vazhdimësi me kritika të shumta në dhënien e shërbimeve publike në thuajse të gjitha fushat. Mirëpo, përveç mungesës së ofrimit të shërbimeve cilësore ndaj qytetarëve, sistemin publik e shoqëron tejmase edhe korrupsioni. Pavarësisht krijimit të mekanizmave konkret në luftimin e korrupsionit, bazuar në raportet ndërkombëtare dhe të… Continue reading Një reflektim mbi trajtimin institucional të rastit ’53 milionshi’

Analizë krahasuese mes legjislacionit të vjetër dhe të ri për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore

Dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore, paraqet një sfidë mjaftë komplekse në shoqëri. Kosova ka bërë adresimin e kësaj çështje dhe ka bërë përpjekje në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie duke filluar së pari me reformat ligjore, gjegjësisht shfuqizimin e Ligjit të mëparshëm për Mbrojtja nga Dhuna në Familje… Continue reading Analizë krahasuese mes legjislacionit të vjetër dhe të ri për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore

Përmbledhje e shkurtër dhe analizim i rastit të Marigona Osmani

Procesi penal ndaj Dardan Krivaçës dhe Arbër Sejdiut, të cilët akuzohen se kishin dhunuar dhe privuar nga jeta Marigona Osmanin, deri më tani ende nuk ka arritur në një epilog përfundimtar. Kjo ka lënë rastin e Marigona Osmanit t’i bashkangjitet grupit të rasteve në të cilat kryesit e dyshuar janë dënuar me burgim të përjetshëm,… Continue reading Përmbledhje e shkurtër dhe analizim i rastit të Marigona Osmani

Raport monitorimi “Trajtimi institucional i rasteve të dhunës në familje korrik 2022 – qershor 2023”

Kosova vazhdon të marrë vlerësime negative në sferën e sundimit të ligjit me theks të veçantë sa i përket shkallës së ndjekjes penale dhe politikës ndëshkimore ndaj kryesve të dhunës në familje. Për më tepër, vendi ynë edhe më tutje vazhdon t’a ketë sfidë rehabilitimin e të dënuarve për këtë vepër penale si dhe ofrimin… Continue reading Raport monitorimi “Trajtimi institucional i rasteve të dhunës në familje korrik 2022 – qershor 2023”